Kavram olarak Stem-Maker ve Robotik Kodlama

Robotik Kodlama, Maker Hareketi, STEM ya da tümünü kapsadığını düşündüğümüz için üst başlık olarak kullandığımız “Teknoloji”… Hayatımıza giren bu yeni kavramlar ne ifade ediyorlar? Çocuklarımızın eğitim süreçlerine ve gelecek vizyonlarına ne gibi katkıları olacak?

Stem Maker Nedir?

STEM ve teknoloji birlikte anılan iki kavram ancak birbirleriyle ilişkileri üzerine yapılması gereken açıklamalar var. STEM’in içinde anılan “teknoloji” kavramı yalnızca günümüzde kullandığımız dijital araçları ve sahip oldukları teknolojileri kast etmiyor. ( Mobil Telefonlar, Bilgisayar, Tablet, İnternet Vb.)

Öğrencilerin bir problemin çözümüne yönelik olarak geliştirdikleri basit ürünler de teknoloji kabul ediliyor. Maker hareketi ile STEM kavramının sıklıkla birlikte anılmasının ve iç içe olmalarının sebebi de bu. Benzer bir durum Maker kavramı içinde geçerli. Maker denince akla robotlar yapıp onları programlayarak gündelik yaşamımızı kolaylaştıracak faydalı işler yapmaya çalışan öğrenciler ve parçası oldukları hareket geliyor. Bu tanımlamada maker hareketini ifade etmek için yeterli olmuyor. Özetle yalnızca robotik kodlama yaparak da maker olunmuyor.

Dünyada Stem & Maker Eğitimi

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere İngiltere ve birçok Avrupa Birliği ülkesi STEM ve Maker eğitimlerini müfredatlarına bu bakış açısı ile adapte edip kurumsallaştırırken, bizlerin yalnızca robotik kodlama ile yetinmemiz düşünülemezdi. Amerika Birleşik Devletlerinde STEM eğitiminin devlet destekli yürütüldüğünü ve çok önemsendiğini de hatırlatmakta fayda var.

Okulumuzda Stem Maker ve Robotik Kodlama Eğitimi

Bu nedenlerle Yetenekli eller anaokulu olarak bizler de STEM Maker ve Robotik Kodlama gibi eğitim sistemimize yeni dahil olan bu metot ve kavramları ayrı ayrı değil bir bütün olarak değerlendirip “eğitim metotları” başlığı altında bulunan derslerimize dahil ettik.

Okul olarak başarıyla uyguladığımız; bir başka dersimiz olan GEMS metodu ile de yakın ilişkisi olduğunu düşündüğümüz STEM eğitimini bu nedenlerle çok önemsiyoruz. Öğrencilerimizin Fen ve Matematik disiplinleri ile erken yaşlarda tanışmalarını sağlayan bu derslerle onları, 21.yüzyılın rekabetçi koşullarına hazırlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Yetenekli Eller Anaokulu’nda Kodlama Eğitimi Stem Maker

Leave Your Reply